Wat we doen

Voedingsjungle werkt voor en samen met diverse partners aan projecten die bijdragen aan een gezonde eetopvoeding of een gezonde eetomgeving voor kinderen. We ontwikkelen en geven scholingen, schrijven diverse teksten en blogs, zijn kennispartner en duiden de wetenschap. We ontwikkelen en implementeren voedingsbeleid op scholen en de kinderopvang en verzorgen workshops voor ouders of pedagogisch medewerkers. Wil je weten wat wij voor jouw organisatie, bedrijf, school of kinderdagverblijf kunnen betekenen, neem gerust contact op! Ook verzorgen we individueel voedingsadvies en gewichtsbegeleiding voor gezinnen. Meer informatie daarover vind je hier.

Scholingen
Wij maken en geven scholingen op maat aan diverse (zorg)professionals, denk aan (kinder)tandartsen, JGZ-verpleegkundigen en -artsen of kinderdiëtisten. Voor JGZ-professionals hebben wij de nascholingsworkshop ‘Gezonde voeding van 0-4 jaar, van wetenschap naar praktijk’ ontwikkeld (geaccrediteerd door ABSG en kwaliteitsregister V&VN) en voor de Academie voor Kindertandheelkunde verzorgen wij de scholing ‘Kinderen en eten – zo adviseer je ouders over gezonde voeding’.

Teksten
Wij schrijven (wetenschappelijk onderbouwde) teksten voor brochures, websites of andere communicatiedoeleinden. Daarbij nemen we de Richtlijnen goede voeding als basis, aangevuld met richtlijnen en inzichten waar wetenschappelijke consensus over is. Waar mogelijk betrekken we andere disciplines bij de totstandkoming van de inhoud, om te komen tot een breed gedragen tekst. Een voorbeeld hiervan zijn de brochures over Gezond eten als je zwanger bent tot en met Gezond eten met je schoolgaande kind, die we schreven voor de Nederlandse Zuivel Organisatie. De inhoud is tot stand gekomen in samenwerking met onder meer verloskundigen, kraamzorg, jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, een kindertandarts en kinderdiëtist.

Kennispartner
Voedingsjungle is graag kennispartner voor bedrijven die gezonder eten van kinderen als doel hebben. Binnen zo’n partnerschap geven we onderbouwd advies, schrijven we factsheets en brochures en verzorgen we workshops en trainingen. Voedingsjungle is kennispartner van Madaga. Madaga verzorgt onder meer biologische warme maaltijden voor kinderdagverblijven.

Voedingsbeleid
We ontwikkelen en implementeren voedingsbeleid op kinderopvang en scholen. Dat doen we in samenspraak met de kinderen, ouders en medewerkers, zodat het eindproduct altijd past bij de betreffende organisatie. Het voedingsbeleid van onder meer kinderdagopvang Bzzzonder en basisschool De Vlaamse Reus is door ons geïmplementeerd.

Workshops
Voedingsjungle verzorgt workshops op maat, voor ouders, professionals en kinderen, voor kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en scholen. Denk aan workshops met thema’s als:
* Van lust ik niet naar lekker mee-eten
* Leuke en gezonde traktaties

Blogs & ghostwriting
Voedingsjungle schrijft teksten (blogs) voor diverse media, zoals Ouders van Nu, Bakken.nl, Koopmans Professional en de Nederlandse Zuivel Organisatie. De teksten passen we qua vorm en toon aan op de doelgroep. Teksten en blogs kunnen we ook verzorgen als ghost writers.

Duiding van de wetenschap
Desgevraagd duiden we wetenschappelijke literatuur om een onderbouwde status quo of advies te kunnen geven over een specifiek onderwerp. Dit betreft altijd onderwerpen die betrekking hebben op voeding van kinderen of op de leefomgeving van kinderen. Denk aan onderwerpen als ‘gezondheidseffecten van verschillende soorten vetten’, maar ook ‘voedselkeuzelogo’s’, ‘afleiding tijdens het eten’ of ‘kindermarketing’.

Referenties
Referenties vind je hier.