Voedselkeuzelogo

Nieuw voedselkeuzelogo: oproep aan de staatssecretaris

Staatssecretaris Blokhuis neemt dit jaar een beslissing over een nieuw voedselkeuzelogo, een logo dat de Nederlanders moet gaan helpen om gezonder te eten. Een mooie ambitie natuurlijk, maar wij maken ons zorgen over het proces dat moet leiden tot dat nieuwe logo.

Op dit moment wordt door diverse partijen in de media de voorkeur uitgesproken voor Nutriscore, een van origine Frans voedselkeuzelogo dat niet in lijn is met de Nederlandse voedingsrichtlijnen en dat door de Franse overheid beheerd wordt.
We zijn niet voor of tegen een specifiek logo – maar maken ons wel zorgen als dit nieuwe logo niet eenzelfde boodschap aan consumenten geeft. Een afwijkende boodschap werkt verwarrend en doet afbreuk aan het vertrouwen van consumenten in de overheid, de (voedings)wetenschap en de voedingsmiddelenindustrie.

Om deze reden hebben wij de staatsecretaris een brandbrief gestuurd. Ook hebben we een oproep uitgedaan aan voedings- en gezondheidswetenschappers, diëtisten, artsen en andere professionals die dagelijks consumenten adviseren over gezonde voeding. Deze oproep hebben we op 28 augustus, samen met mede-ondertekenaars lector Annet Roodenburg en hoogleraren Jaap Seidell, Tiny van Boekel en Kees de Graaf besproken met het Ministerie van VWS, waaronder Charles Wijnker, directeur VGP. Het gespreksverslag van Voedingsjungle vind je hier, de vermelding op de site van VWS met de bespreekpunten hier (pdf openen en dan zoeken op Voedingsjungle).

Op 5 november hebben we samen met lector Annet Roodenburg en hoogleraar Daan Kromhout de lijst van medeondertekenaars overhandigd aan staatssecretaris Paul Blokhuis. Ook hebben we tijdens dit gesprek onze zorgen gedeeld. De staatssecretaris (h)erkende deze zorgen en vroeg ons deze verder te bespreken met Charles Wijnker (directeur VGP) en Inge Stoelhorst (beleidsmedewerker VWS). De presentatie en het gespreksverslag vind je hier.

De volledige lijst met ruim 170 mede-ondertekenaars vind je hier. Omdat mede-ondertekenaars toestemming hebben gegeven voor het vermelden van hun naam en gegevens in de communicatie naar het Ministerie van VWS, maar niet noodzakelijkerwijs ook voor het openbaar maken van hun gegevens, worden in deze lijst alleen de namen getoond van diegenen die expliciet toestemming hebben gegeven voor deze openbaarmaking.

Hoewel het Ministerie van VWS aangeeft dat de keuze voor Nutriscore nog niet is gemaakt, blijven we ons grote zorgen maken. Ook omdat onlangs bekend is gemaakt dat Nutriscore ook in Duitsland ingevoerd gaat worden. Kiest de staatssecretaris voor een logo dat de Nederlandse consument tegenstrijdige en verwarrende informatie geeft over gezonde voeding, of biedt hij weerstand aan de toenemende nationale en internationale druk en kiest hij voor een logo dat aansluit bij de Nederlandse voedingsrichtlijnen, een logo waar de Nederlandse overheid de regie over voert?

Je kunt onze oproep nog steeds steunen. Stuur hiervoor je naam en functie en evt. je affiliatie naar info@voedingsjungle.nl. Geef hierbij ook gelijk aan of we je ondertekening volledig openbaar mogen maken.