Voedselkeuzelogo

Donderdag 28 november heeft staatssecretaris Paul Blokhuis de keuze gemaakt voor Nutriscore met aanpassingen.

Wij zijn blij met dit resultaat. Wij hebben samen met onze achterban een oproep gedaan aan de staatssecretaris, om niet te kiezen voor een logo dat tegenstrijdig is met de Nederlandse voedingsrichtlijnen. Door te kiezen voor een aangepaste versie van Nutriscore, en deze pas te introduceren als de aanpassingen zijn doorgevoerd, laat de staatssecretaris zien dat hij kiest voor een zorgvuldige aanpak, waar consumenten echt iets aan hebben.

Het beeldmerk van Nutriscore is heel begrijpelijk, maar de achterkant moet in lijn komen met onze nationale voedingsrichtlijnen. Alleen dan kan het logo consumenten helpen een gezondere keuze te maken. VWS gaat nu met dit proces aan de slag.

Wij blijven uiteraard constructief en kritisch meekijken en meedenken in dit proces. Dat doen we omdat we ons zorgen maken over de gevolgen als het nieuwe logo niet in lijn is met de Nederlandse voedingsrichtlijnen. Een afwijkende boodschap werkt verwarrend en doet afbreuk aan het vertrouwen van consumenten in de overheid, de (voedings)wetenschap en de voedingsmiddelenindustrie. En die afwijking is behoorlijk, dat valt op te maken uit de deskstudy die het Voedingscentrum heeft uitgevoerd samen met RIVM, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ook heeft het Ministerie van VWS o.a. onderzocht hoe consumenten tegen over zo’n afwijkende boodschap staan.

Tijdens de totstandkoming van het besluit voor dit aangepaste voedselkeuzelogo hebben we samen met onze achterban meerdere malen geprobeerd onze boodschap helder over te brengen bij de Staatssecretaris en zijn team. Dit deden we onder meer via onze aan Paul Blokhuis gerichte brandbrief van 20 juni 2019 en via onze oproep die ondersteund is door ruim 175 voeding- en gezondheidswetenschappers, diëtisten, artsen en andere professionals die dagelijks consumenten adviseren over gezonde voeding. Deze oproep hebben we op 28 augustus 2019, samen met mede-ondertekenaars lector Annet Roodenburg en hoogleraren Jaap Seidell, Tiny van Boekel en Kees de Graaf besproken met het Ministerie van VWS, waaronder Charles Wijnker, directeur VGP. Het gespreksverslag van Voedingsjungle vind je hier, de vermelding op de site van VWS met de bespreekpunten hier (pdf openen en dan zoeken op Voedingsjungle). Opvolgend hebben we op 5 november 2019 samen met lector Annet Roodenburg en hoogleraar Daan Kromhout de lijst van medeondertekenaars overhandigd aan staatssecretaris Paul Blokhuis. Ook hebben we tijdens dit gesprek onze zorgen gedeeld. De staatssecretaris (h)erkende deze zorgen en vroeg ons deze verder te bespreken met Charles Wijnker (directeur VGP) en Inge Stoelhorst (beleidsmedewerker VWS). De presentatie en het gespreksverslag vind je hier.

NOOT: Omdat mede-ondertekenaars toestemming hebben gegeven voor het vermelden van hun naam en gegevens in de communicatie naar het Ministerie van VWS, maar niet noodzakelijkerwijs ook voor het openbaar maken van hun gegevens, worden in deze lijst alleen de namen getoond van diegenen die expliciet toestemming hebben gegeven voor deze openbaarmaking. Je kunt onze oproep nog steeds steunen. Stuur hiervoor je naam en functie en evt. je affiliatie naar info@voedingsjungle.nl. Geef hierbij ook gelijk aan of we je ondertekening volledig openbaar mogen maken.